projektowanie detali z tworzyw sztucznych

PAWFORM, ponad 10 lat temu rozpoczęło swoją działalność od projektowania, oraz konstrukcji detali z tworzyw sztucznych. W dniu dzisiejszym świadczymy pełen zakres usług związany z rozwojem i testowaniem wyrobów z tworzyw sztucznych. Dzięki realizacji wielu projektów związanych z konstrukcją i budową form wtryskowych, projektując nowe wyroby od samego początku planujemy jak dany detal będzie rozwiązany pod kątem budowy narzędzia, wymagań estetyczny odnośnie punktu wtrysku czy przewidujemy jak koncepcja formy wpłynie na deformacje detalu.

Typowy projekt konstrukcji wyrobu z tworzyw sztucznych to:

  • Opracowanie koncepcji wizualnej nowego wyrobu
  • Konstrukcja CAD w aspekcie spełnienia wymagań odnośnie funkcjonalności detalu
  • Definicja sposobu formowania detalu w gnieździe formującym, opracowanie założeń do budowy formy wtryskowej (punkt wtrysku, oznaczenia detalu, powierzchnie widoczne, wymagania wytrzymałościowe detalu)
  • Utechnologicznienie geometrii detalu
  • Przeprowadzenie symulacji wtrysku
  • Wykonanie prototypów