szkolenia moldex3d

Biuro konstrukcyjne PawForm będąc głównym partnerem Moldex3D na terenie Polski oferuje szkolenia w zakresie użytkowania oprogramowania Moldex3D oraz tematyki związanej z interpretacją wyników symulacji wtrysku. Oddajemy w Państwa ręce katalog opisujący dostępne rodzaje szkoleń, materiały szkoleniowe oraz harmonogram szkoleń organizowanych w nadchodzącym półroczu.

Szkolenia z zakresu użytkowania oprogramowania głównie dedykowane są do użytkowników Moldex3D, którzy na co dzień wykonują analizy lub korzystają z ich wyników.

Warsztaty z zakresu interpretacji wyników, oraz podręcznik „Molding Simulation Theory and Practice” przeznaczone są dla wszystkich osób związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych, niezależnie czy są użytkownikami Moldex3D czy nie.

Zapraszamy do zapoznania się oferowanymi szkoleniami a następnie zgłaszanie uczestnictwa w wybranych szkoleniach na załączonym formularzu.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami zapraszamy na stronę poświęconą Moldex3D:

moldex3d.com.pl