Chwytaki do form wtryskowych

Automatyzacja procesów produkcyjnych

Projektowanie, konstrukcja,
opracowanie schematu działania

Produkcja elementów specjalnych
właściwych dla danego projektu

Montaż, testy, optymalizacja,
uruchomienie wraz z formą wtryskową