Narzędziownia - Formy wtryskowe produkcja, serwis, modyfikacje

Wykonanie form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych

Formy wtryskowe produkcja, serwis, modyfikacje

Formy wtryskowe – produkcja, modyfikacje, serwis – to główna część działalności firmy PAWFORM.

W zakresie nowych narzędzi oferujemy nie tylko etap budowy samej formy wtryskowej ale także kompleksowe prowadzenie i nadzorowanie całego projektu. Prowadząc projekty w branży motoryzacyjnej, wypracowaliśmy schemat realizacji, który umożliwia klientom, pełen wgląd w projekt na każdym z jego etapów. Ogólnie mówiąc, w sposób przejrzysty prezentujemy klientom konstrukcję formy wtryskowej, omawiamy wyniki symulacji wtrysku czy od pierwszego dnia pokazujemy harmonogram i planujemy każdy etap projektu.

W rzeczywistości, budowa formy wraz z kopleksowym procesem zarządzania projektem, jest w dzisiejszych czasach jedynym sposobem sprawnej budowy form wtryskowych.

Formy wtryskowe - produkcja - elementy składowe każdego projektu:

  • Po pierwsze, opracowanie koncepcji formy wtryskowej, definicja założeń do budowy i wykonania narzędzia
  • Następnie, raport DFM, analiza „moldflow” wykonywana przy wykorzystaniu oprogramowania Moldex3D
  • Po trzecie, konstrukcja formy wraz uzgodnieniem szczegółów projektu z Klientem
  • Po czwarte, stworzenie i uzgodnienie z klientem harmonogramu projektu oraz stałe raportowanie postępów w projekcie
  • Po piąte, wykonanie formy
  • Próby oraz ocena jakościowa detali
  • Ostatecznie, próby i wdrożenie formy wtryskowej do produkcji w zakładzie Klienta
injection molds

Modyfikacje, serwis form wtryskowych

Modyfikacje, serwis form wtryskowych oferujemy, niezależnie od tego czy forma została wykonana przez nas czy przez inną narzędziownię. Mówiąc w skrócie, bez znaczenia jest, fakt skąd dana forma pochodzi – podejmujemy się serwisu form wykonanych w Polsce jak i za granicą. 

Często, współpracujemy z klientami, którzy sami budują formy w narzędziowniach Chińskich, a po ich transporcie do Polski potrzebują wsparcia w ich uruchomieniu. 

W przypadku, form pochądzących z innych narzędziowni, rolą Klienta jest to aby wraz z formą dostarczył aktualną dokumentację danego narzędzia. Dzięki czemu, unikamy ryzyka błędów wynikających z braku informacji na temat historii zmian w danym projekcie. Dostęp do aktualnej dokumentacji formy to także, skrócenie czasu realizacji prac związnych z serwisem czy modyfikacją formy. Im wiecej informacji na temat formy otrzymamy na początku, tym szybciej i sprawniej dokonamy niezbędnych napraw czy modyfikacji. 

Na zakończenie, prezentujemy wyposażenie jakim dysponujemy. jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu z nami.