Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych

wzornictwo przemysłowe, konstrukcja, rapid prototyping

Projektowanie wyrobów, detali z tworzyw sztucznych

Projektowanie wyrobów, detali z tworzyw sztucznych jest głównym obszarem działalności firmy. Od samego początku świadczymy pełen zakres usług związany z rozwojem i testowaniem nowych wyrobów, a które w dalszych etapach najczęściej wdrażamy

Największe doświadczenie do strony rozwoju produktu posiadamy w projektowaniu wyrobów przemysłowych, elektrotechnicznych oraz użytkowych. Coraz częściej, pracujemy także dla przemysłu motoryzacyjnego czy AGD.

Należy podkreślić, że dzięki realizacji wielu projektów związanych z konstrukcją i budową form wtryskowych, konstrukcja nowego produktu oprócz aspektów funkcjonalnych uwzględnia specyfikę technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Podsumowując, projektując nowe wyroby od samego początku planujemy jak dany detal będzie rozwiązany pod kątem budowy narzędzia. Przewidujemy jak koncepcja formy wpłynie na docelową jakość detalu oraz czy spełnimy wymagania klienta.

W skrócie, TYPOWY proces KONSTRUKCJI WYROBU Z TWORZYW SZTUCZNYCH TO:

  • Opracowanie koncepcji wizualnej nowego wyrobu, na podstawie specyfikacji Klienta
  • Konstrukcja CAD w aspekcie spełnienia wymagań odnośnie funkcjonalności oraz wytrzymałości detalu
  • Definicja sposobu formowania detalu w gnieździe formującym, opracowanie założeń do budowy formy wtryskowej
  • Następnie, utechnologicznienie geometrii detalu na potrzeby konstrukcji formy wtryskowej oraz technologii procesu wtrysku
  • W celu weryfikacji projektu, przeprowadzenie symulacji wtrysku
  • Wykonanie prototypów poglądowych (technologia FDM) lub funkcjonalnych (technologia SLS)
Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych / Product design

Podsumowując, jeżeli poszukują Państwo sprawdzonego partner, który miałby się zająć rozwojem nowego produktu zapraszamy do kontaktu z nami. Wstępnie, w celu uzyskania oceny wykonalności projektu, prosimy o wysłanie zapytanie na adres biuro@pawform.pl. W nastepnym kroku, zapraszamy do odwiedzenia biura w Łodzi, gdzie będzie można zobaczyć nasze dotychczasowe projekty.  A także, równolegle omówić możliwe rozwiązania do zastosowania w nowym produkcie.

To co najważniejsze, wstępna wycena na dany projekt może być przedstawiona na podstawie kontaktu zdalnego. Niemniej jednak, wycena końcowa zawierająca szczegóły definiujące zakres pracy, wymagania od strony funkcjonalnej i estetycznej, powinna być wykonana na podstawie bezpośredniego spotkania w siedzibie Klienta lub w firmie PAWFORM.e